09maj

Årsmöte. Svenska Mässan.

Carin356x256

Årsmöte på Svenska Mässan!

Välkommen att lyssna till Carin Kindbom, VD och koncernchef Svenska Mässan. Svenska Mässan har haft en fantastisk utveckling och är mycket viktig för Göteborgs besöksnäring.

Tid: Måndagen den 9 maj klockan 17.00.
17.00-18.00. Förtäring King Size räksmörgås.
18.00. Carin Kindbom, VD och koncernchef Svenska Mässan.
18.30. Årsmöte
Plats: Svenska Mässan. Gå in i Gothia Towers entré och en trappa upp till konferensavdelningen. Tag till vänster förbi konferensreceptionen fram till Bryggan där förtäringen avnjutes. Årsmötet är sedan i sal R2.
Pris: Fritt inkl. förtäring.

Anmälan (endast medlemmar ej gäst)

Årsmötets dagordning

 1.  Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3.  Val av sekreterare
 4.  Årsmötets behöriga utlysande
 5.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12.  Val av övriga styrelseledamöter
 13.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14.  Val av två revisorer och två suppleanter
 15.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.
  (Inkommen motion om ständigt medlemskap. Läs här.)

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två år varvid halva
antalet ledamöter står för omval. Studerandeledamot utses för en
mandattid om ett år.