HHGA söker styrelseledamöter

HHGA söker styrelseledamöter

Ett spännande och utvecklande styrelseuppdrag kan bli ditt, om du är handelsalumn, gillar nätverkande och är framåtblickande.

Vi söker följande roller till HHGA:s styrelse:

SKATTMÄSTARE
-Huvudansvarig för föreningens löpande ekonomi och administration
-Processer och rutiner
-Internkontroll
-Kontaktperson gentemot bank o myndigheter
-Regelbunden kontakt med redovisningskonsult, kapitalförvaltning o revisor

STIFTELSEANSVARIG
-Gedigen stiftelsekompetens, kontaktperson gentemot bank för stiftelserna
-Säkerställa compliance, följa årsplan och rapportera till styrelsen
-Representera HHGA i kårens och skolans stiftelser
-Uppdatera styrelse och verksamhetsansvarig kring stiftelsefrågor

SEKRETERARE
-Ständig protokollförare vid styrelsemöten
-Koll på formalia inkl fokus på befattningsbeskrivningar, delegering mm.
-Vidareutveckla strukturkapitalet, ”ordning och reda”

Kontakta verksamhetsansvarig kristina.sandstrom@hhga.se eller valnämndens ordförande helena.engblom@paulig.com