Kalenderöversikt

18maj

Årsmöte HHGA 2021

 

 

 

 

 

 

Välkommen till årsmöte med HHGA!

Pga rådande omständigheter håller vi även i år årsmötet digitalt. Ambitionen är att hålla mötet kort och koncist. De som anmält sig får en länk till mötet per mejl senast på morgonen den 18 maj. Val kommer att ske med ett fullmaktsförfarande. Vi återkommer med information om detta.

Tid: tisdagen den 18 maj klockan 17:00
Plats: Årsmötet genomförs digitalt på Teams.

 

Val av styrelseledamöter. Valnämndens förslag.
Valnämndens protokoll 

 

Årsredovisningar
– Årsredovisning HHGA 2020 
– Revisionsberättelse HHGA 2020


– Årsredovisning Axel Adlerberts Minnesfond 2020
– Revisionsberättelse Axel Adlerberts Minnesfond 2020


– Årsredovisning Västra Kretsens Resestipendiefond 2020
– Revisionsberättelse Västra Kretsens Resestipendiefond 2020

 

Motioner

Motion a) Redovisning av kostnader och intäkter

Motion b) Översyn av stadgar

Motion c) Eget rum, anslagstavla och TV-monitor på Handelshögskolan, samt ny samlingslokal för medlemmarna.

Motion d) En mindre skrift med titeln Handelsgestalter.

Motion e) Historiedokumenten om Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen samt Handels Vänner tillgängliga på föreningens hemsida.

 

Anmälan här! (endast medlemmar ej gäst)

 

Årsmötets dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3.  Val av sekreterare
 4.  Årsmötets behöriga utlysande
 5.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12.  Val av övriga styrelseledamöter
 13.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14.  Val av två revisorer och två suppleanter
 15.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två. Studerandeledamot utses för en
mandattid om ett år.

27maj

Tradition och förnyelse, Andreas Andersen, VD Liseberg

Tradition och förnyelse, Andreas Andersen, VD Liseberg

Liseberg är Sveriges största nöjespark och ett av Sveriges mest besökta turistmål. Verksamheten måste konstant förnyas och förändringstakten är hög. Samtidigt måste Lisebergs roll som kulturverksamhet och betydelsen för destinationen Göteborg förvaltas. Detta i en marknad, som förändras blixtsnabbt, både före och under pandemin, men också i framtiden.

Missa inte detta webbinar, där Andreas ger oss sin bild av utmaningarna under pandemin och berättar om hur det stora Jubileumsprojektet fortlöper.

Tid: torsdag 27/5 kl 12:10-12:55.
Plats: Eventet genomförs som ett webinar. Länk till webinariet skickas ut på morgonen den 27/5. Anmälan senast 26/5.

Detta event står HHGA:s seniorkommitté värd för. Hjärtligt välkommen!

Anmäl dig här

03jun

Kampen mot finansiell brottslighet – Elisabeth Lindberg Theblin, SHB

 

Kampen mot finansiell brottslighet, Elisabeth Lindberg Theblin, Head of Global Financial Crime Prevention, International Sanctions, Handelsbanken

Finansiell brottslighet är ett globalt problem som leder till betydande samhälleliga effekter. Under de senaste åren har den finansiella brottsligheten, inte minst penningtvätt, ökat markant och så har även allmänhetens medvetenhet kring dessa problem. Skärpta och komplexa regelverk ställer stora krav på brottsförebyggande åtgärder och bl a banker lägger betydande resurser på detta viktiga arbete.

Finansiell brottslighet är ingenting nytt, utan den har varit pågående under en lång tid. Vad är finansiell brottslighet? Vad görs i kampen med att på ett effektivt sätt hindra och försvåra den finansiella brottsligheten? Missa inte när Elisabeth, som är Handelsalumn, reder ut begreppen i denna spännande föreläsning!

Tid: torsdag 3/6 kl 12:10-12:55.
Plats: Eventet genomförs som ett webinar. Länk till webinariet skickas ut på morgonen den 3/6. Anmälan senast 2/6.

Anmäl dig här!

Elisabeth Lindberg Theblin arbetar sedan 2010 på Handelsbanken och är idag ansvarig för koncernens hantering av internationella sanktioner, en del i den koncerngemensamma funktion som ansvarar för arbetet med att motverka finansiell brottslighet. Under 2018 och 2019 arbetade Elisabeth i London med bolagiseringen av Handelsbankens brittiska verksamhet och var innan dess koncernskattechef för Handelsbanken.  Elisabeth har därutöver en lång erfarenhet som skattechef, bl a för ABB, Gambro och Trygg-Hansa. Elisabeth har en masterexamen i företagsjuridik från Handelshögskolan i Göteborg.

15sep

På gång! Sharing experience – Big Tech & Big Dreams – Lessons learned from the Big 5

Sharing experience – Big Tech & Big Dreams – Lessons learned from the Big 5

I ett helt nytt koncept som vi kallar ”Sharing Achievements” bjuder kommittén Young Alumni in tidigare alumner som delar med sig av sina erfarenheter och lessons learned, några år efter avslutade studier.

Kvällens tema: Framtidens Big Tech, möt alumner som jobbar eller har jobbat på världens just nu mest lönsamma bolag.

Whether you are a primarily Swedish or English speaker, you are most welcome to attend.

Tid: Datum bestäms senare!

Plats: Eventet genomförs som ett webinar.

 

 

30sep

På gång! Vägen till styrelseuppdrag

OBS! Nytt datum meddelas senare! Styrelsearbete utvecklas och moderniseras hela tiden. Hur kommer man i kontakt med seriöst styrelsearbete och vilka förkunskaper krävs?

Tre experter inom bolagsbyggande, styrelsearbete och styrelserekrytering deltar i panelen för att beskriva sina vägar till styrelsearbete samt ger sin syn på hur modernt styrelsearbete ser ut idag, inklusive i tider av Corona-epidemin.

Klementina Österberg, VD för GU Ventures och Årets Finansprofil 2020. Klementina har under de senaste 20 åren varit med och byggt StartUpmiljön GU Ventures, de senaste 14 åren som VD. De har skapat mer än 190 bolag, några idag globala och världsledande inom sitt område. Klementina arbetar även i flera styrelser och fonder, både som ordförande och ledamot. I sina olika roller är kunskapsförsörjning av rätt styrelsekompetens en daglig fråga för henne och hennes kollegor.

Karl Malmström, koncernchef, styrelsearbetare och investerare. Efter en karriär som ekonomichef och VD för både ägarledda och noterade bolag samt som affärsrådgivare köpte Karl in sig i ett IT företag. Detta är nu utvecklat till en grupp av bolag. Styrelsearbetet består idag både av egna investeringar och arbete som extern ordförande. Med sitt stora nätverk är Karl en person som får många frågor om var man hittar rätt person till aktuell styrelserekrytering.

Johan Gustafsson, serieentreprenör, VD och styrelsearbetare. För drygt sex år sedan var Johan med och grundade hälsoteknikbolaget Visiba Care för att utveckla en teknisk plattform som gör det möjligt för vårdgivare att erbjuda digitala vårdmöten och en AI-lösning som hjälper till att guida patienten rätt i vårdkedjan. Med gedigen sälj- och entreprenörsbakgrund har han lett bolaget genom en stark tillväxtresa. I september gjorde de sin senaste kapitalrunda och tog in 100 miljoner. För att hantera denna resa var de tidiga med att ta in extern styrelsekompetens. Detta arbete har fortsatt och allt eftersom bolaget har utvecklats har de bytt och kompletterat med den styrelsekompetens bolaget då behöver.
____________________________________________________________

Eventet är ett samarrangemang mellan HHGA, Styrelseakademien Västsverige och HCG (Handels Corporate Governance)! OBS! Vid frågor, kontakta Styrelseakademien på mejladress ann.hellner@styrelseakademien.se Seminariet kommer även att sändas live för er som inte har möjlighet att delta på plats. Länk skickas ut under förmiddagen till dem som deltar digitalt.

Ny Tid: Datum ej beslutat! 15:00-17:00
Plats:
Deltar fysiskt: Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg
Deltar digitalt: Länk till livestreamingen skickas ut på fm samma dag.

Varmt välkomna önskar Handelshögskolans Alumniförening, Styrelseakademien Västsverige och Handels Corporate Governance!

Anmäl dig här!

30sep

På gång! LinkedInkurs – Hur du får ökad synlighet och affärer genom LinkedIn

OBS! Nytt datum kommer senare! 

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset Covid-19, ställer vi tillsvidare in alla fysiska event. Läs mer här!

Många företag tror sig ha en aktiv roll på LinkedIn. Hur är det på ditt företag? Är det marknadsavdelningens roll att skapa content som läggs på företagssidan och sedan delas ut av kollegorna? Är det verkligen rätt väg att gå? Eller har ni kanske inte ens någon aktivitet för att ni inte känner er bekväma med plattformen? Utmaningarna är många för bolag som vill ta en plats på världens största affärsnätverk, men gör man det på rätt sätt finns det stora möjligheter.

Välkommen till en kväll där Alexander Johansson från Marketmatch utbildar oss inom LinkedIn och ger oss verktygen för att skapa fler affärsmöjligheter. Under utbildningen varvas teori med praktik. Utbildningen lämpar sig bäst för dig som är företagare/marknadsförare/säljare/HR inom B2B.

Utbildningens innehåll:

– Do´s and dont´s
– Grundläggande strategi
– Tips och trix för hur du praktiskt kan jobba
– Hur du undviker ”content-ångest”
– mm.

Tid: Datum meddelas senare.
17:00-17:30 Fika
17:30-19:30 Utbildning
Plats: TBD
Fritt inklusive förtäring.

Tag med din dator!

Om Alexander Johansson:
Utbildade sina kollegor på ABB i LinkedIn redan 2014. Gedigen erfarenhet från en mängd branscher och jobbat med marknadsföring och försäljning i 20 år. Hjälper företag med deras varumärke och marknadsföring, samt hyr ut marknadskonsulter i egna bolaget Marketmatch.