Styrelsesidan

 • Kommande möten
  14-15/9 Strategikonferens
  3/10     Marknadsföringskommittén
  4/10     Programkommittén
  5/10     Jubileumskommittén
  24/10   Styrelsemöte
  6/12     Programkommittén
  11/12   Mentorskapskommittén slutträffen