Styrelsesidan

 • Kommande möten
  19/4   Programkommittén
  20/4  Marknadskommittén
  2/5    Styrelsemöte
  15/5  Årsmöte
  16/5  Kommittén för Young Alumni
  17/5  Arbetsgruppen HHGA 90 år
  31/5  Styrelsemöte (Bachelor’s)
  5/6   Mentorskapskommittén mittenträff
  7/6   Programkommittén