Styrelsesidan

 • Kommande möten
  6/11     Programkommittén, förlängt möte
  14/11   Jubileumsgruppen
  27/11   Mentorskapskommittén
  29/11   Styrelsemöte
  6/12     Programkommittén
  6/12     Marknadskommittén, förlängt möte
  11/12   Mentorskapskommittén slutträffen
  22/1    Programkommittén
  5/2      Mentorskap startmöte 2019