Styrelsen

 • Rebecka Lasard

  SEB, ordf.

 • Joakim Hökegård

  HIQ, v. ordf.

 • Lars-Gunnar Algestrand

  Kassör. Borealis AB.

 • Emil Andersson

  Delphi

 • Kristina Jonäll

  Handelshögskolan

 • Petra Rydergård

  TH Brunius

 • Jakob Österberg

  Slottsviken Fastighetsbolag

 • Ingela Palmgren

  Handelshögskolan

 • Jan Wallin

  Tanka i Sverige AB

 • Helena Ribbefors

  Awapatent

 • Viktor Edgren

  HHGS

 • Love Josefsson

  HHGS, kårordf.

 • Bo Ribbenholt

  (adj.)

 • Kristina Sandström

  (adj)

Kontakta oss

Kristina Sandström (Kommunikations- och eventansvarig)
070-656 58 08
kristina.sandstrom@hhga.se

Bo Ribbenholt (Administration)
0708-60 65 93
ribbenholt@hhga.se

Handelshögskolans Alumniförening
Kungsportsavenyen 10, 6 tr Karta
411 36 Göteborg
Org.nummer  85 72 00-2627
BG 5098-3782 PG 4 02 27-1
Årsavgift 300 kr

Föreningen är mycket aktiv med många seminarier,Valborgsmässofirande, After Work, sociala aktiviteter och tips på bra jobb att söka. Du får tillgång till ett mycket bra nätverk till stor glädje och nytta för din karriär. I vårt register finns alla som tagit examen och som idag finns runt om i världen.

Kontakta oss

Kommittéer

Programkommittén
Joakim Hökegård, ordf.
Emil Andersson
Petra Rydergård
Kristina Jonäll
Viktor Edgren
Oda Mustorp
Kristina Sandström
Bo Ribbenholt
Göran Lundin
Jasmine Erkelius
Lars Biörnerud

Marknadskommittén
Petra Rydergård, ordf.
Joakim Hökegård
Ingela Palmgren
Emil Andersson
Jan Wallin
Viktor Edgren
Oda Mustorp
Kristina Sandström
Bo Ribbenholt
Göran Lundin
Lars Biörnerud

Placeringskommittén (förvaltningen av våra tillgångar)
Lars-Gunnar Algestrand (ordf.)
Rebecka Lasard
Jan Wallin

Valnämnden
Helena Engblom (ordf.)
helena.engblom@paulig.com

Claes-Göran Alvstam
claes.alvstam@handels.gu.se

Mattias Olinder
mattias@olinderredovisning.se

Anette Blomén
anette.blomen@lesley.se

Lennart Rolff (adj)
lennart@rolff.se

Rebecka Lasard (adj)
rebecka.lasard@seb.se

 

 

 

 

Kommittéer

Vår historia

1923. Handelshögskolan i Göteborg etableras.
1925 utexaminerades den första kullen (9 st)
1929. Nuvarande förening konstituerades.
1943. Föreningen etablerade titeln ”Civilekonom” i Sverige..
1950. Axel Adlerbert skänkte huset där restaurang Kometen idag huserar till föreningen.
1951. Föreningen var först med att arrangera ”Skattedagar”.
1958. Huset såldes för 750.000 kr och beloppet placerades i aktier vilket är grunden till föreningens goda ekonomi idag.
2007. Föreningen går samman med Handels Vänner. Nya namnet Civilekonomföreningen Handels Vänner.
Läs om Handels Vänners historia här.
2011. Föreningen byter namn till ”Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening”
Tidningen Postekon. Upphörde 2011. Tidningens nummer här.

Vår historia

Stadgar