Kalenderöversikt

30 Apr

Valborgsfest!

 

 

 

 

 

 

Välkommen på Valborgsfirande med HHGA!

Vi fortsätter vår fina tradition med en härlig buffé och därtill hörande drycker på Valborgsmässoafton. Från den stora verandan på Avenyn 10 har vi utsikt över Chalmerskortegen!

Tid: Söndag 30 april klockan 18.00.
Plats: Avenyn 10, vån 6
Pris: 245 kr/person. Max en gäst.

 

P.S. Vi har beställt vackert väder! D.S.

04 Maj

Tre myter som håller dig fast i stress, Anna Verhoef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur är det möjligt att vi lägger mer tid och pengar på friskvård än i någon annan tidsperiod, men fler och fler blir sjukskrivna för stress?

Enligt stresscoachen Anna Verhoef  (Annas Energi) är stress information om svinn, vad gäller tid, energi och effektivitet. Stressen innehåller ofta den information som är mest värdefull för företaget och medarbetaren, eftersom den pekar mot de områden där det skulle löna sig mest att genomföra en förändring. Resultaten visar sig i kundnöjdhet, personalens hälsa, idérikedom och omsättning.

Anna menar att hur vi pratar om stress är en del av problemet. Välkommen till lunchföreläsningen ”Tre myter som håller dig fast i stress”!

Tid: Torsdag 4/5-2017. Lunchrätterna på plats 11.45.
Föreläsning 12.20-13.00.
Plats: Ingång restaurang Hard Rock Café, Avenyn 10. Vån 2 (trappan till höger).
Pris: 100 kr inkl. lunch. Swisha gärna 123 395 51 68.


Lunchrätter
– Ärtor med pannkaka
– Torsk i vitvinsås, kokt potatis
– Ceasarsallad

Anmäl dig här!

24 Maj

Årsmöte 2017

Årsmöte på SEB!

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att lyssna till Lars Millberg, Head of Digital Banking, SEB. Om hur digitaliseringen påverkar oss alla och vad som händer med bankerna i digitaliseringens framtid.

Tid: Onsdagen den 24 maj klockan 17.00. (Lättare förtäring bjudes på 16.30-17.00)
Efter föredraget avhålles årsmöte 17.30.
Plats: SEB på Östra Hamngatan 24, vån 4 (receptionen). Lokal Vingasalen.
Pris: Fritt inkl. förtäring.

Anmälan här (endast medlemmar ej gäst)

Årsmötets dagordning

 1.  Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3.  Val av sekreterare
 4.  Årsmötets behöriga utlysande
 5.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12.  Val av övriga styrelseledamöter
 13.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14.  Val av två revisorer och två suppleanter
 15.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två år varvid halva
antalet ledamöter står för omval. Studerandeledamot utses för en
mandattid om ett år.

02 Jun

Sistningen – Mingel på HHGA:s takterrass!

 

 

 

 

 

 

Välkommen till en ”Sistning” på HHGA:s fantastiska takterrass!

Går du sista terminen på kandidat- eller mastersutbildningen på Handels? Då är det dags för ”Sistningen”, som är en anspelning på den mer kända Nollningen! Eftersom vi är ett alumninätverk, vill vi gärna bjuda in alla som tar sin examen i år, till ett härligt mingel tillsammans med mer seniora medlemmar med olika inriktningar och i olika åldrar.

Vi bjuder på buffé och bubbel och förhoppningsvis också vackert väder. När solen skiner är terrassen verkligen fantastisk!

Tid: Fredag 2/6-2017 kl 18.00 och framåt.
Plats: Avenyn 10, vån 6. Tag hissen till vån 5 och gå en trappa upp!
Pris: Fritt!

Anmäl dig här!

 

 

 

31 Dec

Kalender kommande aktiviteter

Kalendern kommande aktiviteter (preliminär)
27/4       Nätverksträff ekonomicheferna.
30/4       Valborgsfest. Info och anmälan!
4/5          Torsdagslunch. Anna Verhoef. Tre myter som håller dig fast i stress. Info och anmälan!
18/5        Båttur i skärgården. Guidning Älvsborgs Fästning.
24/5       Årsmöte. Info och anmälan! 
1/6          Besök på Ostindiefararen Götheborg.
2/6         ”Sistningen”. Mingel med kandidater på HHGA:s terrass.
7/6          Jazzkväll med Papa Piders Jazz Band.

Här kan du läsa om varje aktivitet och göra anmälan.

PS.
Om du anmält dig till en aktivitet och det uppstår förhinder vänligen sänd ett mail till
kristina.sandstrom@hhga.se
och vi avbokar. Utebliven närvaro och avbokning innebär en kostnad på 200 kr.